Γιατί τα εμφυτεύματα είναι η πιο​ συντηρητική λύση;